Cubase
Меню сайта
Разделы
 Уроки и описания
Главная » Steinberg

Cubase 5 и Cubase Studio 5 — различия Plug-in

Plug-in Comparison

Audio plug-insCubase 5Cubase Studio 5VST
Bitcrusheryesyes2.4
Chopperyesyes2.4
DaTubeyesyes2.4
DeEsser (SPL)yesno2.4
Grungelizeryesyes2.4
Metalizeryesyes2.4
MIDI Gateyesyes2.4
Mix6to2yesno2.4
MultiScopeyesyes2.4
PitchCorrectyesyes3.0
REVerenceyesno3.0
RingModulatoryesyes2.4
SMPTE Generatoryesyes 2.4
StepFilteryesyes2.4
SurroundPanyesno2.4
Test Generatoryesyes2.4
Tonicyesno2.4
Tranceformeryesyes2.4
UV22 HRyesyes3.0
AmpSimulatoryesyes3.0
AutoPanyesyes3.0
Chorusyesyes3.0
Cloneryesno3.0
Compressoryesyes3.0
Distortionyesyes3.0
DualFilteryesyes3.0
EnvelopeShaperyesno3.0
Expanderyesno3.0
Flangeryesyes3.0
Gateyesyes3.0
GEQ-10yesno3.0
GEQ-30yesno3.0
Limiteryesyes3.0
Maximizeryesyes3.0
ModMachineyesno3.0
MonoDelayyesyes3.0
MonoToStereoyesyes3.0
MultibandCompressoryesno3.0
New Surround Panner SXyesno3.0
Octaveryesyes3.0
Phaseryesyes3.0
PingPongDelayyesyes3.0
Roomworksyesyes3.0
Roomworks SEyesyes3.0
Rotaryyesyes3.0
SoftClipperyesno3.0
StereoDelayyesyes3.0
StereoEnhanceryesyes3.0
StudioChorusyesyes 3.0
StudioEQyesno3.0
ToneBoosteryesyes3.0
Tremoloyesyes3.0
Tuneryesyes3.0
Vibratoyesyes3.0
VintageCompressoryesno3.0
VSTDynamicsyesyes 3.0
WahWahyesyes3.0
Virtual instrumentsCubase 5Cubase Studio 5VST
Embraceryesno2.4
Groove Agent ONEyesyes3.0
LoopMashyesno3.0
Monologueyesno2.4
Prologueyesyes3.0
Spectoryesno3.0
Mysticyesno3.0
HALion ONEyesyes2.4
Раздел: Steinberg | Обсудить на форуме
Cubase.su © 2008–. Все права на треки принадлежат их авторам!